Stress

Der er store omkostninger, økonomisk og menneskeligt, knyttet til stress på arbejdspladsen. Forebyggelse kræver tid og opmærksomhed fra lederne og et vist vidensniveau i organisationen. Tilbagevenden til jobbet fra et stresstilfælde er endnu mere krævende for lederen og den stressramte.

Forebyggelse først

Virksomheder der forebygger stress sparer rigtig mange penge i forhold til at skulle håndtere situationen, når skaden først er sket. Vores samarbejde starter ofte i forbindelse med et stresstilfælde som skal tages hånd om. Men fokus kommer derefter hurtigt på hvordan vi kan forebygge at det sker igen.

Læs om vores stressforebyggelsesværktøj herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere

Stressforebyggelse

Vores ledelses- og HR-værktøj MSD (Management Survey & Dashboard) omfatter månedlig måling af stress, resiliens, arbejdsmiljø og tilfredshed i organisationen. Hertil kommer de områder, som virksomheden også er interesseret i at få belyst f. eks. opfølgning af en APV eller et nyt CRM system. Måleresultaterne giver ledelsen og HR et transparent her-og-nu indtryk af tilstanden i deres organisation sammenholdt med de seneste 12 måneder, og muliggør en tidlig dialog med medarbejderne omkring gode løsninger til forebyggelse af stress og forøgelse af effektivitet og trivsel.

Målingen foretages hver måned ved et elektronisk survey som er hurtigt og let at udfylde for alle medarbejdere. Data bliver bearbejdet og sendt til virksomhedens ledelse i form af et Management Dashboard med intuitive og informative grafikker, der giver et 12-måneders anonymt overblik på gruppe- og enkeltpersonsniveau.

Grafikkerne suppleres af medarbejdernes kommentarer om ”hvad der stresser mig” og konsulentens eller HR’s kommentarer efter en telefonsparring med de ledere og medarbejder, der ligger for højt i stress og for lavt i resiliens. Dette giver et værdifuldt input til hvad ledelsen bør gøre for at sikre at organisationen er effektiv og trives og at stresstilfælde undgås.

Medarbejdere og ledere orienteres i starten af programmet om stressens natur og dens konsekvenser, og de får værktøjer til at undgå skadelig stress hos hinanden og sig selv.

 

Medejer og direktør For Climate Consult, Jack Hjeronymus, anbefaler Management Survey & Dashboard:

”Dashboardet giver et unikt indblik i hele organisationens og den enkelte afdelings udvikling omkring stress, resiliens, arbejdsmiljø og tilfredshed gennem de seneste 12 måneder. Jeg er interesseret i organisationen som helhed og hvad der stresser den set over tid. Jeg er også meget interesseret i hvor mange der har for højt stressniveau og for lav resiliens her og nu. Management Survey & Dashboard giver mig og lederne et værktøj til dialog med medarbejderne, så udfordringerne kan løses mens der stadig er god tid og løsningerne er nemmere og billigere end senere. Vi har undgået regulære stresstilfælde på grund af Management Survey & Dashboard og generelt fået en tættere dialog med vores organisation”.

Kundernes erfaringer

Stress

Det er et langt og sejt træk at forebygge stress. Men det lettes meget med et effektivt system der holder forebyggelsen levende over tid. Efterhånden får hele organisationen udviklet kompetencer og opmærksomhed på usund stress og antallet af stresstilfælde reduceres meget væsentligt.