Når lederne udvikles

Vi arbejder med lederudvikling tæt på den enkelte leders situation. Dermed bliver det enkelt at omsætte det lærte til praktiske lederkompetencer, der kan håndtere hverdagens udfordringer.

Læs om vores to Lederudviklingsprogrammer herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere

Ledelse er et håndværk

Ledelse er et håndværk, der kan læres. Ofte har lederne ikke haft mulighed for et struktureret uddannelses- eller udviklingsforløb i en travl hverdag. Derfor ligger vores programmer i kanten af arbejdsdagen.

Ledernetværk Aarhus

Deltagerne udgør en gruppe på op til 24 ledere som mødes op til 16 gange på et år for at diskutere ledelse i praksis. Møderne ligger kl. 8-10 onsdag morgener i ulige uger, hvor der er morgenbord på Restaurant Martino, Aarhus Lystbådehavn.

Hvert møde starter med et ultrakort indlæg om dagens ledelsesemne fra facilitatoren og derefter diskuterer 4-mandsgrupperne emnet generelt. Emnerne kan være f. eks. kommunikation, fyring, konflikt, strategi, stress eller onboarding fra et 2-års emneprogram.

Grupperne diskuterer derefter fortroligt en emnerelevant case fra en af gruppens virksomheder.

Anden time af mødet starter med networking i større eller mindre grupper, hvor deltagerne får referencer til de øvrige deltageres netværk for at løse deres udfordringer. Derefter er der fri networking uden for grupperne.

Med den konstante fokus på aktuelle cases og udfordringer fra de deltagende virksomheder, og med de meget forskelligartede deltagere vil det både give mening og udbytte at deltage i Ledernetværket som en vedvarende del af ens personlige og ledelsesmæssige udvikling.

Afdelingsleder, JKS i Aarhus, Anne Marie Staghøj anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Hvis du skal sidde i ét netværk, så vælg dette! Så kort og præcist kan det siges. Som leder er dette absolut det bedste netværk at være en del af, da jeg bliver udfordret på min måde at tænke på og hvordan jeg agerer som leder. Udover at der hver gang bliver taget fat i et konkret og relevant ledelsesemne, så er der også en fantastisk sparring at få blandt de andre deltagere. Det er motiverende, udviklende og inspirerende, og er i den grad med til at opbygge og understøtte de lederkompetencer som jeg har brug for i mit daglige virke. Jeg er ofte kommet til netværksmødet med en udfordring der har fyldt meget, og er gået derfra med mange gode råd og løsningsforslag, som ofte har været den vej jeg har valgt at gå. Der er stor interesse i at hjælpe og støtte hinanden, og dele ud af de ledelsesmæssige erfaringer som vi hver især sidder med. Dette er netværk når det er bedst, og jeg kan på det varmeste anbefale det.”

Administrativ projektchef Hans Peter Mølholm, LINK Arkitektur anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Ledernetværk Aarhus er for mig et forum hvor det altid er rart at komme. Der er en god ånd og interesse i at diskutere ledelse og hjælpe hinanden på tværs af meget forskellige virksomheder og strukturer. Netop det giver en spændende diskussion omkring ledelse. Diskussionerne er fortrolige og meget åbne, også omkring den enkelte leders personlige lederstil. De faglige emner er meget relevante for enhver leder og selv om det ikke er et egentligt kursus oplever jeg at alle, inklusive mig selv, flytter sig ledelsesmæssigt. Det er altid rart at få andre øjne og nye vinkler på en udfordring eller et tiltag, så jeg selv er klædt bedre på. Og så passer Ledernetværket til en meget travl hverdag da der ikke er nogen forberedelse til møderne.”

1-års Lederkursus

Gennem 20 moduler á 3 timer vil 8 deltagere blive udfordret på deres vaner og holdninger. Hvert modul starter med en diskussion af et kapitel i Lederens Værktøjskasse. Derefter er der gennemgang af et supplerende emne som f. eks. kommunikation, konflikt, stress eller etik og til slut en åben diskussion om to dagsaktuelle cases fra deltagernes virksomheder.

Deltagerne vil få 90 konkrete ledelsesværktøjer med e-dokumenter til at arbejde videre med deres aktuelle problemstillinger, og vil få de andre deltageres ærlige indspil og vurderinger i hver case.

Deltagerne vil samtidig lære sig selv og syv meget forskellige ledere og deres udfordringer, tanker og motiver at kende. Det giver et tæt personligt netværk som vil være værdiskabende længe efter Lederkurset.

Deltagerne får en stor Garuda personprofil og udarbejder en personlig udviklingsplan ved starten af kurset.

Kurset holdes på de deltagende virksomheder kl. 16-19 og datoerne lægges fast på første møde. Modulerne optages på video så eventuelt forhindrede kan få fuldt udbytte.

Lederkurset kan afholdes i en forkortet form over f. eks. 5 halve dage for en virksomheds ledere.

Individuel ledersparring er muligt for de, der ikke kan deltage i Lederkurset eller Ledernetværk Aarhus.

Teknisk chef hos Climate Consult A/S i Hørning, Lasse S. Windfeldt anbefaler 1-års Lederkursus:

“Som førstegangsleder og nyudnævnt teknisk chef for mine tidligere kolleger har jeg fået stort udbytte af at deltage på hold 4 på Lederkurset hos Petrus Business Consulting. Kurset har givet mig mere sikkerhed i lederrollen, lært mig at stå fast og føle mig godt tilpas med ansvaret og de udfordringer der følger med. Underviserne var meget kompetente og inspirerende, også de eksterne f. eks. Mette Ponty fra Arbinger omkring konfliktløsning og Christina Busk fra Etikos om etik.

Jeg har fået et eksternt og fortroligt netværk af mere erfarne kolleger at trække på, både i det år Lederkurset varede, men også bagefter. Det fik betydning, da jeg skulle foretage min første afskedigelse, som jeg synes er en af de sværeste opgaver for en ny leder. Kursets afskedigelsesværktøj og diskussionerne med de andre deltagere om deres erfaringer og vurderinger gav mig tillid til at det ville gå godt og tiltro til at jeg havde en sikker proces. Jeg fulgte skabelonen, havde ”ro i maven” gennem hele forløbet og fik et rigtig godt resultat for resten af afdelingen og den det ”gik ud over”.

Jeg har lært at ledelse kan læres, og jeg har flyttet mig meget. Jeg er blevet bedre til at uddelegere og være tydelig i min forventningsafstemning med mine medarbejdere. Jeg er også blevet opmærksom på vigtigheden af fortsat at udvikle mig selv og mine medarbejdere og jeg er blevet bevidst om at overveje årsagerne til de udfordringer der opstår, og ikke føle mig presset til en hurtig beslutning.
Jeg har set at ledelse er et bredt ansvar og en vigtig rolle, som skal spilles godt, og jeg kan varmt anbefale at lære det på Lederkurset.”

Afdelingsleder for JKS i Aarhus, Anne Marie Staghøj, anbefaler 1-års Lederkursus:

”Da jeg startede på kurset, betragtede jeg mig selv som værende en ret erfaren leder, med i forvejen gode redskaber, så ærligt talt var jeg lidt spændt på hvor meget jeg kunne lære. Men hold da op jeg blev klogere! Jeg har lært så meget om mig selv, mine evner som leder, og især om mine udviklingspunkter.

Med udgangspunkt i en super god bog, og med forskellige temaer fra gang til gang, kommer vi meget bredt omkring de udfordringer vi hver især sidder med i de lederroller vi har. Det fungerer fantastisk med den sparring man får fra de andre i gruppen, selvom vi kommer fra mange forskellige brancher og er meget forskellige som typer – og ledere. Jeg kan tydeligt mærke at jeg har flyttet mig på flere punkter, og har også fået tilbagemeldinger fra mine medarbejdere om at de har kunnet mærke en ændring, og til det bedre. Jeg kan på det varmeste anbefale dette kursus, jeg ville ikke have været det foruden!”.

Kundernes erfaringer

Lederudvikling

Det er udbytterigt at komme uden for ens egen virksomhed og møde ledere med andre personligheder, erfaringer, kompetencer og kultur. En fortrolig og åben atmosfære bidrager til at vanskelige emner kan behandles og adgangen til deltagernes samlede netværk giver muligheder, som ellers ville være uden for rækkevidde.

På møderne får man muligheden for at forholde sig til så mange ledelsesmæssige udfordringer at det svarer til at man var med i ledelsen af en meget stor virksomhed. Erfaringsopbygningen sker derfor hurtigere og man har et netværk at spørge når man har brug for indspil til at løse en svær udfordring.