Organisationsanalyse

Vores interviewbaserede værktøj evaluerer hele eller dele af organisationen og giver en dybdegående status over organisationens tilstand og giver forslag til en handlingsplan for hvad der kan gøres.

Når organisationen knirker

En virksomhed kan få ”ondt i organisationen” i forbindelse med kraftig vækst, pres fra omgivelserne, dårlige resultater, ny leder eller omstruktureringer. Her er giver en databaseret tilgang ofte et mere sikkert grundlag for at vælge de rigtige handlinger for at løse udfordringerne.

Læs om vores værktøj herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere

Interviewbaseret Organisationsanalyse

Analysen er beregnet til komplekse og pressede situationer, hvor det er svært at få et ordentligt indtryk af organisationens og den enkeltes utilfredshed eller udfordringer og usikkert hvad der er den rigtige og sikre vej fremad.

Den berørte del af organisationen interviewes og de indsamlede udtalelser bearbejdes i en struktureret analyse, der bygges op på grundlag af den konkrete situation med netop de udfordringer som organisationen har. På det grundlag udarbejdes en anonymiseret rapport med konkrete forslag til organisatorisk udvikling til hvert enkelt udfordringspunkt. Alle forslagene samles i en praktisk gennemførlig handlingsplan, klar til beslutning.

 

Direktør for Schur Technology, Sten Buhl anbefaler interviewbaseret Organisationsanalyse:

”Med de individuelle interview fik vi alle tingene på bordet i en konstruktiv atmosfære. Medarbejderne blev motiveret til at gøre deres andel af arbejdet med at få situationen forbedret, og vi gennemførte forslagene i rapporten stort set som de var foreslået. Resultatet var en motiveret organisation og meget tilfredse ledere”

Kundernes erfaringer

Organisationsanalyse

En organisationsanalyse med et åbent og ærligt indblik i organisationen er meget værdifuldt for enhver leder, både i den daglige drift og ved usædvanlige situationer. Det sparer tid med at skaffe informationerne på anden måde, hvis de overhovedet kan skaffes. Det giver også bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med beslutningerne om hvad der skal ske.

Organisationen føler sig hørt og respekteret, og vil normalt acceptere at nogle ting ikke kan rettes, eller først rettes på sigt, mens de øvrige ting bliver håndteret. Det giver medarbejderne og lederne et godt grundlag til at bidrage positivt til løsningen på udfordringerne, noget som ofte er helt udslagsgivende for resultatet.

Interviewmetoden sikrer at den enkelte motiveres lige fra starten af mødet, og at eventuelle tilfælde af uhensigtsmæssige følelser eller opfattelser kan håndteres i fortrolighed og med det samme.