Strategiudvikling

Udvikling og gennemførelse af en strategi er en kritisk aktivitet i enhver virksomhed. Den rigtige strategi giver konkrete mål og viser vejen til at nå dem. Vi råder over en robust strategiproces, der har bevist sit værd over 60 forløb i en lang række virksomheder i mange forskellige brancher.

Læs om vores to processer herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere

Når lederen vil udvikle virksomheden

Der mangler ofte tid for toplederen til at gennemføre en ordentlig proces med sit lederteam for at finde den rigtige strategi for virksomheden. Mange ledere har heller ikke gode muligheder for at lære håndværket at kende inden behovet opstår.

Strategiproces for Lederteams

Strategiprocessen starter med et heldagsseminar med lederteamet, hvor der diskuteres de strategiske mål fra ejerne. Virksomheden og dens omverden gennemgås grundigt, så man er sikker på at der er enighed og samme vidensniveau i lederteamet omkring alle strategiske forhold. En struktureret rapport fastholder emnerne fra mødet og de følgende møder, så der foreligger en færdig og implementerbar rapport efter sidste møde.

Derefter holdes et heldagsseminar, hvor strategierne udvikles og beskrives med mål og aktiviteter, både de overordnede og de enkelte afdelingers. Efter mødet udarbejder lederne de økonomiske konsekvenser af strategierne til et resultatbudget.

Sidst i processen holdes et halvdagsseminar, hvor resultatbudgettet gennemgås. Der gennemføres en risikoanalyse og fastlægges forholdsregler. Efter rapporten er færdig udarbejdes en opfølgningsklar implementeringsplan for det kommende år.

Medejer og direktør For Danpres, Søren O. Nielsen, anbefaler Strategiproces for Lederteams:

”Strategiprocessen bandt lederteamet tættere sammen, og deltagernes strategiske niveau blev løftet. Vi lærte meget om virksomheden og dens muligheder i forløbet, og fik vores strategier helt ind under huden på den enkelte afdelingsleder. Rapporten var så kort at den var praktisk anvendelig og så lang at alle relevante forhold var medtaget. Vi lærte meget om at lave strategi og strategiplaner og vi kunne køre processen selv det næste år”.

Strategiproces for direktionen

Forudsætningen for denne proces er at deltagerne er 1-2 ledere, der i forvejen er godt inde i virksomheden og dens forhold. Selve processen forløber som ovenfor beskrevet over 1-2 sessioner. Fokus er på forretningsudviklingen og i mindre grad på samarbejde og konsensus blandt deltagerne. Resultaterne dokumenteres i Power Point.

Ejer og direktør Søren Agerbæk fra Gromas Maskinfabrik A/S anbefaler Strategiproces for direktionen:

”Jeg var under tidspres og fik lavet en strategiproces og –rapport i løbet af et par uger. Processen udviklede mig strategisk og rapporten med Power Points var meget anvendelig, både over for medarbejderne og eksternt.”

Kundernes erfaringer

Strategiudvikling

Et lederteam kan udvikle sit strategiske samarbejde gennem en inddragende strategiproces. Deltagerne lærer at tænke strategisk og får en ny strategisk opmærksomhed i det daglige arbejde. Det bliver nemmere at finde fælles fodslag og at ”give sig” hvis der er gode strategiske grunde til det.

Strategiplanen kan let omskrives til en handlingsplan og et budget for det kommende år, der er strategisk funderet. Handlingsplanen bruges ved den månedlige eller kvartalsvise opfølgning af at implementeringen går som planlagt.

Det følgende år kan lederteamet som regel køre processen selv, med muligheden for at få ekstern deltagelse når der er behov for input udefra.