Ved et stresstilfælde

Når en leder eller medarbejder oplever et stresstilfælde er det kritisk, at selve processen med tilbagevenden til jobbet starter hurtigt. Tilbagevenden til jobbet fra et stresstilfælde er meget krævende for lederen og den stressramte og en gennemprøvet proces giver tryghed hos deltagerne og sikkerhed for en god afslutning.

Det tager tid

De første uger efter et stresstilfælde kan synes lange og uden fremskridt, men en ugentlig måling af blandt andet stressniveauet og en kort telefonsparring med konsulenten gør, at en stabil fremgang kan følges. Dermed styrkes tiltroen til og indsatsen for at komme hurtigt tilbage og i god form.

Læs om vores værktøj til tilbagevenden til jobbet herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere

Tilbagevenden til jobbet ved stresstilfælde

Medarbejdere, der er gået ned med stress, kan hjælpes hurtigt, sikkert og trygt tilbage med vores Jobstart program. På baggrund af et interview med den stressramte og med dennes chef tilrettelægges arbejdsvilkårene, så den stressramte bliver tryg ved at vende tilbage. Samtidig holder konsulenten en præsentation og diskussion om stress for afdelingen og den stressramte til forståelse af stress-begrebet.

Når medarbejderen efter nogle uger eller måneder er i stand til at arbejde på reduceret tid og med reduceret kompleksitet påbegyndes arbejdet. Derefter inddrages medarbejderen ved de løbende ændringer af arbejdsvilkårene mod en normal situation.

Leder og medarbejder holder regelmæssige møder for at understøtte relation, prioritering og åben dialog. Konsulenten sparrer med begge parter jævnligt og har kort telefonkontakt med den stressramte hver uge for at kunne støtte et godt forløb. Den stressramte udfylder et ugentligt survey der belyser arbejdsmiljø og trivsel samt stressniveau og resiliens.

Arbejdsbelastningen sættes løbende op i den takt den stressramte kan holde til, oftest over 2-3 måneder, og programmet afsluttes efter i alt 6 måneder, hvor situationen er helt stabiliseret.

 

Direktør Michael Elleby Nielsen, Aage Wegener & Søn, anbefaler Jobstart efter stresstilfælde:

”Uden Pers hjælp og programmet var vi ikke kommet sikkert i havn med et stresstilfælde hos en nøglemedarbejder. Per har desuden været behjælpelig med at få vores kommunikation åbnet op også efterfølgende i organisationen for at forebygge stress. Den stressramte har haft en fortrolig sparring partner i Per og han er nu fuldt ud tilbage i jobbet igen. Det var rigtigt vigtigt for os at Per fik den stressramte i gang inden for nogle få uger.”

Kundernes erfaringer

Tilbagevenden efter et stresstilfælde

Det er noget af det sværeste at vende tilbage til jobbet efter et stresstilfælde. Med Jobstart programmet føler den stressramte, at der er udarbejdet en tryg og sikker plan, som er til at gennemføre. Lederen mærker større sikkerhed omkring egen rolle og stresstilfældet og at virkningen på den øvrige organisation er reduceret.

Begge oplever at have fået et meget højere interesse- og vidensniveau omkring stress og har fået motivation og værktøjer til at forebygge at andre eller de selv går ned med stress fremover. Noget som kollegerne også oplever. Organisationens kompetence omkring stress er kort sagt løftet.